Kurs Stylizacji
  -  Kurs Stylizacji

I

Osobisty Stylista

Kurs grupowy

II

Osobisty Stylista

Praktyka

III

Osobisty Stylista

Kurs indywidualny